Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000evanjelické4953 SGWaAP
0.347rímskokatolícke2118 SGWaAP
0.364evanjelická21060 SGWaAP
0.367katolícke21666 SGWaAP
0.383protestantské2527 SGWaAP
0.413evanjelická_cirkev17314 SGWaAP
0.445luteránske500 SGWaAP
0.452evanjelik21418 SGWaAP
0.453evanjelický22834 SGWaAP
0.458gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.464pravoslávne2592 SGWaAP
0.478augsburské_vyznanie4027 SGWaAP
0.493kalvínska1131 SGWaAP
0.508cirkevné24655 SGWaAP
0.522kresťanské38118 SGWaAP
0.538kalvín3292 SGWaAP
0.547rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.548konfesionálne612 SGWaAP
0.551protestantská8913 SGWaAP
0.560protestantský6987 SGWaAP
0.564konfesia3766 SGWaAP