Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000euroval33292 SGWaAP
0.129Euroval1422 SGWaAP
0.233trvalý_euroval3873 SGWaAP
0.280dočasný_euroval1498 SGWaAP
0.426stabilizačný_mechanizmus2149 SGWaAP
0.515eurobond3071 SGWaAP
0.577menový_fond2137 SGWaAP
0.579lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.580Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.580predčasná_voľba25726 SGWaAP
0.580Tsipras3670 SGWaAP
0.581zadlžené_Grécko787 SGWaAP
0.584morálny_hazard2064 SGWaAP
0.592euroústava3681 SGWaAP
0.597fiškálny_pakt714 SGWaAP
0.600dlhová_brzda3884 SGWaAP
0.606Eurozóna3872 SGWaAP
0.621euroskeptik4064 SGWaAP