Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000euroskeptik4064 SGWaAP
0.348eurooptimista721 SGWaAP
0.381euroskeptický1034 SGWaAP
0.384euroskeptická1801 SGWaAP
0.385euroskepticizmus1420 SGWaAP
0.419populista9479 SGWaAP
0.422konzervatívec23652 SGWaAP
0.450socialista39758 SGWaAP
0.480liberál38834 SGWaAP
0.481sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.482ľudovec8621 SGWaAP
0.485nacionalista17726 SGWaAP
0.496krajná_pravica3833 SGWaAP
0.517demokrat45238 SGWaAP
0.522federalista1143 SGWaAP
0.527liberálny_demokrat2272 SGWaAP
0.531kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.532populistická6408 SGWaAP