Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000euroskeptický1034 SGWaAP
0.381euroskeptik4064 SGWaAP
0.413euroskeptická1801 SGWaAP
0.438euroskepticizmus1420 SGWaAP
0.456ľudovec8621 SGWaAP
0.474sociálnodemokratický3352 SGWaAP
0.482konzervatívec23652 SGWaAP
0.494pravicový23170 SGWaAP
0.498sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.504krajne_pravicový1447 SGWaAP
0.505krajná_pravica3833 SGWaAP
0.508centristický632 SGWaAP
0.513pravicový_populista524 SGWaAP
0.517nacionalistický5917 SGWaAP
0.524ultrapravicový1040 SGWaAP
0.525ľavicový24638 SGWaAP
0.529liberálny_demokrat2272 SGWaAP
0.534kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.539krajne_pravicová2889 SGWaAP