Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000euroskepticizmus1420 SGWaAP
0.381antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.385euroskeptik4064 SGWaAP
0.408populizmus15092 SGWaAP
0.434nacionalizmus26046 SGWaAP
0.438euroskeptický1034 SGWaAP
0.450radikalizmus4674 SGWaAP
0.472konzervativizmus7677 SGWaAP
0.482krajná_pravica3833 SGWaAP
0.488pravicový_extrémizmus1781 SGWaAP
0.494euroskeptická1801 SGWaAP
0.502populistická6408 SGWaAP
0.517izolacionizmus1027 SGWaAP
0.529xenofóbna1588 SGWaAP
0.540populista9479 SGWaAP
0.546konzervatívec23652 SGWaAP
0.546antisemitizmus16200 SGWaAP
0.547liberalizmus19638 SGWaAP
0.548nacionalistický5917 SGWaAP
0.554xenofóbny2052 SGWaAP
0.561ultrapravica569 SGWaAP