Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000europeizácia736 SGWaAP
0.489demokratizácia9510 SGWaAP
0.557internacionalizácia4543 SGWaAP
0.570federalizácia2617 SGWaAP
0.571globalizácia36583 SGWaAP
0.573globalizačný2266 SGWaAP
0.577regionalizmus1156 SGWaAP
0.583európanstvo1030 SGWaAP
0.589emancipačný1154 SGWaAP
0.594federalizmus1056 SGWaAP
0.598amerikanizácia895 SGWaAP
0.600euroatlantická1905 SGWaAP
0.606emancipácia7999 SGWaAP
0.609akulturácia459 SGWaAP
0.613globalizmus815 SGWaAP
0.615globalizačná784 SGWaAP
0.624pluralizmus5010 SGWaAP