Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000euroústava3681 SGWaAP
0.311Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.334lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.394írske_referendum795 SGWaAP
0.497ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.497ratifikácia12980 SGWaAP
0.515fiškálny_pakt714 SGWaAP
0.520všeľudové_hlasovanie1105 SGWaAP
0.529referendum158738 SGWaAP
0.534euroskeptik4064 SGWaAP
0.558asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.558istanbulský_dohovor2055 SGWaAP
0.566trvalý_euroval3873 SGWaAP
0.568Istanbulský_dohovor1481 SGWaAP
0.572euroskeptický1034 SGWaAP
0.578brexit20082 SGWaAP
0.584homosexuálne_manželstvo2823 SGWaAP
0.585predčasná_voľba25726 SGWaAP
0.587migračný_pakt559 SGWaAP
0.592euroval33292 SGWaAP
0.596vypísanie_referendum2638 SGWaAP
0.602plebiscit4668 SGWaAP