Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000euroázijský751 SGWaAP
0.186eurázijský697 SGWaAP
0.369Eurázia2062 SGWaAP
0.470eurázijská1070 SGWaAP
0.480euroázijská967 SGWaAP
0.524atlantický1854 SGWaAP
0.534baltický767 SGWaAP
0.542Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.544stredoázijský1447 SGWaAP
0.549baltský1206 SGWaAP
0.557podunajský1717 SGWaAP
0.561kaspický1136 SGWaAP
0.575Kaspické654 SGWaAP
0.594SNŠ3513 SGWaAP
0.606turkménsky1167 SGWaAP
0.612východoeurópsky6067 SGWaAP
0.616čiernomorská775 SGWaAP
0.640severoatlantický880 SGWaAP
0.645Ďaleký_východ3549 SGWaAP
0.646pevninský1043 SGWaAP
0.652euroatlantický1051 SGWaAP
0.653čiernomorský866 SGWaAP