Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000euroázijská967 SGWaAP
0.172eurázijská1070 SGWaAP
0.465Eurázia2062 SGWaAP
0.480euroázijský751 SGWaAP
0.500eurázijský697 SGWaAP
0.591Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.598SNŠ3513 SGWaAP
0.602východoeurópska6808 SGWaAP
0.603atlantická2597 SGWaAP
0.624stredoázijská2241 SGWaAP
0.628pevninská1761 SGWaAP
0.641čiernomorská775 SGWaAP
0.655tichomorská1497 SGWaAP
0.658severoamerická5249 SGWaAP
0.660kaspický1136 SGWaAP
0.669euroatlantická1905 SGWaAP
0.671pacifická1227 SGWaAP
0.673stredoeurópska19002 SGWaAP
0.680Severoamerický671 SGWaAP
0.682medzivládna7992 SGWaAP
0.682multilaterálna2920 SGWaAP