Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000európska_únia334148 SGWaAP
0.139864854 SGWaAP
0.270Európsky_únia100539 SGWaAP
0.291Únia71621 SGWaAP
0.370únia257077 SGWaAP
0.468úniový799 SGWaAP
0.477členský_štát329927 SGWaAP
0.511európska708899 SGWaAP
0.513Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.513európsky625825 SGWaAP
0.519úniová639 SGWaAP
0.526Spoločenstvo26054 SGWaAP
0.526nečlenská2056 SGWaAP
0.528Európsky236080 SGWaAP
0.546eurozóna170571 SGWaAP
0.546západný_Balkán5745 SGWaAP
0.551EU130703 SGWaAP
0.556členská91670 SGWaAP
0.561EMÚ4108 SGWaAP
0.570Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.570lisabonská_zmluva10474 SGWaAP