Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000eurázijský697 SGWaAP
0.186euroázijský751 SGWaAP
0.408Eurázia2062 SGWaAP
0.471eurázijská1070 SGWaAP
0.500euroázijská967 SGWaAP
0.564stredoázijský1447 SGWaAP
0.566podunajský1717 SGWaAP
0.585atlantický1854 SGWaAP
0.596Kaspické654 SGWaAP
0.607východoeurópsky6067 SGWaAP
0.607Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.608baltský1206 SGWaAP
0.608kaspický1136 SGWaAP
0.622baltický767 SGWaAP
0.634turkménsky1167 SGWaAP
0.641SNŠ3513 SGWaAP
0.645stepný2463 SGWaAP
0.649pevninský1043 SGWaAP
0.655euroatlantický1051 SGWaAP
0.662severoatlantický880 SGWaAP
0.667karpatský8942 SGWaAP
0.668čiernomorská775 SGWaAP
0.671kontinentálny8832 SGWaAP