Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000eurázijská1070 SGWaAP
0.172euroázijská967 SGWaAP
0.470euroázijský751 SGWaAP
0.471eurázijský697 SGWaAP
0.483Eurázia2062 SGWaAP
0.568Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.597čiernomorská775 SGWaAP
0.605atlantická2597 SGWaAP
0.605euroatlantická1905 SGWaAP
0.622SNŠ3513 SGWaAP
0.646stredoázijská2241 SGWaAP
0.651východoeurópska6808 SGWaAP
0.659medzivládna7992 SGWaAP
0.666geopolitická7982 SGWaAP
0.669severoatlantický880 SGWaAP
0.669tichomorská1497 SGWaAP
0.673severoatlantická1391 SGWaAP
0.678veľmocenská990 SGWaAP
0.679pevninská1761 SGWaAP
0.686baltský1206 SGWaAP