Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000eugenika2901 SGWaAP
0.495feminizmus9071 SGWaAP
0.527ateizmus16464 SGWaAP
0.529sionizmus4004 SGWaAP
0.538darvinizmus977 SGWaAP
0.555pseudoveda854 SGWaAP
0.561totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.563evolucionizmus659 SGWaAP
0.566homosexualita28784 SGWaAP
0.568psychoanalýza5563 SGWaAP
0.568ideológia68602 SGWaAP
0.572marxizmus13099 SGWaAP
0.578totalitarizmus2624 SGWaAP
0.583anarchizmus1903 SGWaAP
0.595nacizmus17825 SGWaAP
0.603nacionálny_socializmus815 SGWaAP
0.608génové_inžinierstvo900 SGWaAP
0.612pacifizmus1171 SGWaAP
0.613ateistická3763 SGWaAP
0.614paveda1299 SGWaAP