Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etruská754 SGWaAP
0.402etruské517 SGWaAP
0.450rímska45656 SGWaAP
0.457antická17409 SGWaAP
0.481etruský680 SGWaAP
0.482antické5302 SGWaAP
0.483staroveká15215 SGWaAP
0.487Mykény1340 SGWaAP
0.492inkská414 SGWaAP
0.501florentská1100 SGWaAP
0.508krétska827 SGWaAP
0.514staroegyptská1138 SGWaAP
0.519maurská1092 SGWaAP
0.523ranokresťanská701 SGWaAP
0.529chetitská787 SGWaAP
0.534byzantská8014 SGWaAP
0.540germánska2851 SGWaAP
0.546mezopotámska495 SGWaAP
0.552helénska1249 SGWaAP