Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etnonymum471 SGWaAP
0.447praslovančina499 SGWaAP
0.464praslovanské426 SGWaAP
0.487praslovanský676 SGWaAP
0.507indoeurópsky2234 SGWaAP
0.520prajazyk415 SGWaAP
0.543obyvateľské695 SGWaAP
0.548staroslovenské485 SGWaAP
0.554západoslovanský604 SGWaAP
0.556východoslovanský433 SGWaAP
0.576východoslovenské_nárečie852 SGWaAP
0.576staroslovanské777 SGWaAP
0.588južnoslovanský423 SGWaAP
0.588nárečie29324 SGWaAP
0.588etymológ481 SGWaAP
0.593etymologický1232 SGWaAP
0.597apelatívum1524 SGWaAP