Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etnologický1279 SGWaAP
0.245etnografický3092 SGWaAP
0.376etnologická974 SGWaAP
0.387národopisný2491 SGWaAP
0.403folkloristický565 SGWaAP
0.424etnografia3670 SGWaAP
0.448sociologický9610 SGWaAP
0.458etnografické787 SGWaAP
0.459etnológia5052 SGWaAP
0.466antropologický3082 SGWaAP
0.484etnologické586 SGWaAP
0.486komparatívny1478 SGWaAP
0.488folkloristika2354 SGWaAP
0.506etnografická3175 SGWaAP
0.508kulturologický538 SGWaAP
0.517kultúrnohistorický676 SGWaAP
0.518sociolingvistický611 SGWaAP
0.520etnológ3267 SGWaAP
0.524archeologický17848 SGWaAP
0.528národopisná4178 SGWaAP
0.528historiografický593 SGWaAP
0.530literárnohistorický1307 SGWaAP
0.531umeleckohistorický459 SGWaAP
0.551muzeológia1351 SGWaAP
0.557literárnovedný1972 SGWaAP