Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etnologická974 SGWaAP
0.350etnografická3175 SGWaAP
0.376etnologický1279 SGWaAP
0.424etnografia3670 SGWaAP
0.426národopisná4178 SGWaAP
0.443etnológia5052 SGWaAP
0.461etnografický3092 SGWaAP
0.482antropologická2797 SGWaAP
0.485umeleckohistorická659 SGWaAP
0.491kulturologická732 SGWaAP
0.497folkloristika2354 SGWaAP
0.502národopisný2491 SGWaAP
0.504etnologické586 SGWaAP
0.508spoločenskovedná1932 SGWaAP
0.511muzeológia1351 SGWaAP
0.512monografická2244 SGWaAP
0.513etnografické787 SGWaAP
0.516literárnovedná2347 SGWaAP
0.543etnológ3267 SGWaAP
0.544historiografická794 SGWaAP
0.547sociologická5568 SGWaAP
0.553onomastika1002 SGWaAP
0.557archeologická9248 SGWaAP
0.559kultúrnohistorická795 SGWaAP
0.560teatrologická401 SGWaAP