Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etnografický3092 SGWaAP
0.245etnologický1279 SGWaAP
0.278národopisný2491 SGWaAP
0.371etnografická3175 SGWaAP
0.390etnografické787 SGWaAP
0.403etnografia3670 SGWaAP
0.432folkloristický565 SGWaAP
0.461etnologická974 SGWaAP
0.466národopisná4178 SGWaAP
0.504kultúrnohistorický676 SGWaAP
0.507antropologický3082 SGWaAP
0.518nárečový3045 SGWaAP
0.524vlastivedný2557 SGWaAP
0.526archeologický17848 SGWaAP
0.526historický228804 SGWaAP
0.543Etnografický1007 SGWaAP
0.546etnologické586 SGWaAP
0.548dokumentačný3593 SGWaAP
0.558archívny18766 SGWaAP
0.569etnológia5052 SGWaAP
0.570sociologický9610 SGWaAP
0.570literárnohistorický1307 SGWaAP
0.572folkloristika2354 SGWaAP
0.575ľudové_staviteľstvo1294 SGWaAP
0.584umeleckohistorický459 SGWaAP