Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etnografické787 SGWaAP
0.313etnologické586 SGWaAP
0.390etnografický3092 SGWaAP
0.416národopisné817 SGWaAP
0.422etnografická3175 SGWaAP
0.432antropologické1180 SGWaAP
0.453archeologické2871 SGWaAP
0.458etnologický1279 SGWaAP
0.480sociologické2225 SGWaAP
0.489etnografia3670 SGWaAP
0.498vlastivedné603 SGWaAP
0.513etnologická974 SGWaAP
0.544lingvistické1174 SGWaAP
0.549národopisný2491 SGWaAP
0.550literárnohistorické615 SGWaAP
0.565muzeálne408 SGWaAP
0.566metodologické1251 SGWaAP
0.570prírodovedecké940 SGWaAP
0.571múzejné923 SGWaAP
0.573Etnografický1007 SGWaAP
0.582literárne43083 SGWaAP
0.584národopisná4178 SGWaAP
0.593monografické519 SGWaAP
0.598folkloristický565 SGWaAP