Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etnografická3175 SGWaAP
0.317národopisná4178 SGWaAP
0.350etnologická974 SGWaAP
0.371etnografický3092 SGWaAP
0.422etnografické787 SGWaAP
0.451národopisný2491 SGWaAP
0.454etnografia3670 SGWaAP
0.459archeologická9248 SGWaAP
0.472umeleckohistorická659 SGWaAP
0.506etnologický1279 SGWaAP
0.510Etnografický1007 SGWaAP
0.522kultúrnohistorická795 SGWaAP
0.526vlastivedná2580 SGWaAP
0.531muzeálna3418 SGWaAP
0.544Národopisný1704 SGWaAP
0.549paleontologická910 SGWaAP
0.552historická280827 SGWaAP
0.558folkloristická543 SGWaAP
0.558múzejná6056 SGWaAP
0.561ľudové_staviteľstvo1294 SGWaAP
0.562národopisná_expozícia1259 SGWaAP
0.567národopisné817 SGWaAP
0.572nárečová2373 SGWaAP
0.576etnografické_múzeum1887 SGWaAP