Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etnografia3670 SGWaAP
0.250etnológia5052 SGWaAP
0.278folkloristika2354 SGWaAP
0.322národopis4509 SGWaAP
0.358muzeológia1351 SGWaAP
0.376archeológia17935 SGWaAP
0.403etnografický3092 SGWaAP
0.424etnologická974 SGWaAP
0.424etnologický1279 SGWaAP
0.437dialektológia1165 SGWaAP
0.441antropológia10425 SGWaAP
0.444jazykoveda8662 SGWaAP
0.453sociológia20248 SGWaAP
0.454etnografická3175 SGWaAP
0.464národopisný2491 SGWaAP
0.471spoločenskovedná1932 SGWaAP
0.480národopisná4178 SGWaAP
0.482slavistika3157 SGWaAP
0.486umenoveda629 SGWaAP
0.489etnografické787 SGWaAP
0.489lingvistika6100 SGWaAP
0.490religionistika2883 SGWaAP
0.496onomastika1002 SGWaAP
0.514komparatistika1307 SGWaAP
0.516dejiny395698 SGWaAP