Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etnicky5717 SGWaAP
0.307národnostne1965 SGWaAP
0.380rasovo3250 SGWaAP
0.422nábožensky7736 SGWaAP
0.456etnikum24624 SGWaAP
0.502etnické7005 SGWaAP
0.532etnický17122 SGWaAP
0.534konfesionálne578 SGWaAP
0.538jazykovo9101 SGWaAP
0.540etnická30259 SGWaAP
0.573väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.584menšina114372 SGWaAP
0.587geograficky8666 SGWaAP
0.589zemepisne978 SGWaAP
0.592ideologicky8080 SGWaAP
0.599etnická_menšina4542 SGWaAP
0.602nacionalisticky833 SGWaAP
0.611nacionálne766 SGWaAP
0.619politicky59897 SGWaAP
0.621slovansky883 SGWaAP
0.625demograficky982 SGWaAP
0.627kultúrne20296 SGWaAP