Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etnické7005 SGWaAP
0.341rasové2280 SGWaAP
0.380národnostné9000 SGWaAP
0.433etnikum24624 SGWaAP
0.446etnický17122 SGWaAP
0.452konfesionálne612 SGWaAP
0.456etnická30259 SGWaAP
0.475nacionálne837 SGWaAP
0.478náboženské27478 SGWaAP
0.502etnicky5717 SGWaAP
0.523politické122191 SGWaAP
0.532menšinové7110 SGWaAP
0.548nacionalistické2398 SGWaAP
0.554národnostný11498 SGWaAP
0.562národnostne1965 SGWaAP
0.567väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.570demografické2381 SGWaAP
0.580religiózne805 SGWaAP
0.580národnostná25380 SGWaAP
0.581etnicita4729 SGWaAP
0.584vzdelanostné665 SGWaAP
0.586autochtónne463 SGWaAP