Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etnická_minorita605 SGWaAP
0.457etnická_menšina4542 SGWaAP
0.582rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.587etnokultúrny423 SGWaAP
0.606menšina114372 SGWaAP
0.611etnická30259 SGWaAP
0.622akulturácia459 SGWaAP
0.623etnicita4729 SGWaAP
0.632migrantka981 SGWaAP
0.643minoritné686 SGWaAP
0.643sociálne_vylúčená1572 SGWaAP
0.649Róm205461 SGWaAP
0.655rómska87797 SGWaAP
0.661minorita11645 SGWaAP
0.665majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP