Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etnická_menšina4542 SGWaAP
0.270menšina114372 SGWaAP
0.361etnická30259 SGWaAP
0.362národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.431národnostná25380 SGWaAP
0.457etnická_minorita605 SGWaAP
0.489menšinová17663 SGWaAP
0.505menšinové7110 SGWaAP
0.524maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.534rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.540etnicita4729 SGWaAP
0.543väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.556národnosť73533 SGWaAP
0.570národnostné9000 SGWaAP
0.573rómska87797 SGWaAP
0.573Róm205461 SGWaAP
0.577etnikum24624 SGWaAP
0.578národnostný11498 SGWaAP
0.589rasová10677 SGWaAP
0.593etnické7005 SGWaAP
0.595minorita11645 SGWaAP
0.597etnický17122 SGWaAP
0.599etnicky5717 SGWaAP