Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etnická30259 SGWaAP
0.361etnická_menšina4542 SGWaAP
0.375rasová10677 SGWaAP
0.400národnostná25380 SGWaAP
0.403etnikum24624 SGWaAP
0.403etnický17122 SGWaAP
0.428menšina114372 SGWaAP
0.444národnosť73533 SGWaAP
0.456etnické7005 SGWaAP
0.469etnická_príslušnosť2685 SGWaAP
0.510etnicita4729 SGWaAP
0.533konfesionálna1832 SGWaAP
0.540etnicky5717 SGWaAP
0.540náboženská126443 SGWaAP
0.542národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.547menšinová17663 SGWaAP
0.561rasové2280 SGWaAP
0.562nacionálna2433 SGWaAP
0.570národnostný11498 SGWaAP
0.573vierovyznanie24357 SGWaAP
0.576náboženské_vyznanie5553 SGWaAP
0.579väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.586rasa66875 SGWaAP
0.587etnický_pôvod3269 SGWaAP
0.599národnostné9000 SGWaAP