Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etatizmus1393 SGWaAP
0.308liberalizmus19638 SGWaAP
0.382dirigizmus672 SGWaAP
0.392paternalizmus908 SGWaAP
0.399kapitalizmus65672 SGWaAP
0.420kolektivizmus1831 SGWaAP
0.428konzervativizmus7677 SGWaAP
0.433etatista1066 SGWaAP
0.441despotizmus1477 SGWaAP
0.452centralizmus2591 SGWaAP
0.457dogmatizmus2038 SGWaAP
0.458oportunizmus2274 SGWaAP
0.460totalitarizmus2624 SGWaAP
0.461nacionalizmus26046 SGWaAP
0.462autokracia1058 SGWaAP
0.464fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.468plutokracia553 SGWaAP
0.470marxizmus13099 SGWaAP
0.475demokratizmus1136 SGWaAP
0.476liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.480individualizmus8799 SGWaAP