Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000etatistický443 SGWaAP
0.442etatistická420 SGWaAP
0.454kolektivistický424 SGWaAP
0.488klerikálny635 SGWaAP
0.491antidemokratický434 SGWaAP
0.493centralistický969 SGWaAP
0.511rovnostársky702 SGWaAP
0.513vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.519etatizmus1393 SGWaAP
0.522paternalistický574 SGWaAP
0.535liberálny25259 SGWaAP
0.537ľavičiarsky645 SGWaAP
0.539monarchistický541 SGWaAP
0.553marxistický3814 SGWaAP
0.555nacionálny2577 SGWaAP
0.561boľševický4033 SGWaAP
0.566buržoázny4038 SGWaAP
0.567kapitalistický11913 SGWaAP