Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000estetik1930 SGWaAP
0.346teoretik21944 SGWaAP
0.379muzikológ2140 SGWaAP
0.388esejista4706 SGWaAP
0.400literárny_kritik6916 SGWaAP
0.422publicista37739 SGWaAP
0.427umenovedec516 SGWaAP
0.437filozof66898 SGWaAP
0.454prozaik19895 SGWaAP
0.463filológ2149 SGWaAP
0.464teatrológ1286 SGWaAP
0.482kulturológ681 SGWaAP
0.487historik117571 SGWaAP
0.499dramatik24008 SGWaAP
0.507etnograf3785 SGWaAP
0.509spisovateľ245744 SGWaAP
0.511literát11657 SGWaAP
0.512románopisec3151 SGWaAP
0.515kunsthistorik2053 SGWaAP
0.518básnik142179 SGWaAP
0.528sociológ20622 SGWaAP
0.532jazykovedec12097 SGWaAP
0.532lingvista3957 SGWaAP
0.543orientalista946 SGWaAP