Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000esterházy2008 SGWaAP
0.233Esterházy4024 SGWaAP
0.431gróf58759 SGWaAP
0.490Csáky17414 SGWaAP
0.514palatín7542 SGWaAP
0.546Lajos6195 SGWaAP
0.551forgo556 SGWaAP