Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000estakáda4055 SGWaAP
0.405nadjazd6964 SGWaAP
0.435mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.442štvorprúdová2759 SGWaAP
0.458električková_trať11134 SGWaAP
0.465protihluková_stena3211 SGWaAP
0.477prístavný_most3479 SGWaAP
0.477Prístavný_most2288 SGWaAP
0.491okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.493mostný_objekt4748 SGWaAP
0.494viadukt5163 SGWaAP
0.497podjazd5622 SGWaAP
0.498kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.501železničná_trať32339 SGWaAP
0.504diaľnica_D121598 SGWaAP
0.513mostná_konštrukcia2143 SGWaAP
0.523most320371 SGWaAP
0.524mimoúrovňové952 SGWaAP
0.524obchvat35098 SGWaAP