Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000eskadróna695 SGWaAP
0.428granátnik656 SGWaAP
0.451pluk21773 SGWaAP
0.452rota17882 SGWaAP
0.478pechota8675 SGWaAP
0.484kavaléria1462 SGWaAP
0.485čata15357 SGWaAP
0.487gardový853 SGWaAP
0.491tanková_divízia808 SGWaAP
0.509peší_prápor769 SGWaAP
0.513tanková_brigáda645 SGWaAP
0.515peší_pluk3628 SGWaAP
0.520honvédsky505 SGWaAP
0.521delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.521zadný_voj576 SGWaAP
0.527prápor20875 SGWaAP
0.532gardová913 SGWaAP
0.549batalión1905 SGWaAP
0.564dragún1083 SGWaAP
0.564husársky1224 SGWaAP
0.568pechotná1189 SGWaAP
0.568eskadra1919 SGWaAP
0.569regiment3194 SGWaAP
0.571stíhacia1235 SGWaAP
0.574povstalecká_armáda2191 SGWaAP