Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000esesák3260 SGWaAP
0.315gestapák1052 SGWaAP
0.343gardista7959 SGWaAP
0.435žandár12858 SGWaAP
0.455milicionár2605 SGWaAP
0.466nacista32919 SGWaAP
0.478gestapo6635 SGWaAP
0.488červenoarmejec1409 SGWaAP
0.507četník2692 SGWaAP
0.509oficier1771 SGWaAP
0.521koncentrák6007 SGWaAP
0.521partizán43910 SGWaAP
0.524Gestapo833 SGWaAP
0.525samopalník665 SGWaAP
0.532postrieľať5777 SGWaAP
0.534zajatec24281 SGWaAP
0.535okupant9714 SGWaAP
0.541antifašista3104 SGWaAP
0.542dezertér2212 SGWaAP