Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000eser988 SGWaAP
0.260menševik1073 SGWaAP
0.533boľševik14514 SGWaAP
0.544kontrarevolučná800 SGWaAP
0.568bielogvardejec466 SGWaAP
0.580ukrajinský_nacionalista1007 SGWaAP
0.585cárizmus577 SGWaAP
0.591monarchista891 SGWaAP
0.598ultranacionalista1070 SGWaAP
0.599reformista1718 SGWaAP
0.600centrista742 SGWaAP
0.609internacionalista776 SGWaAP
0.612jakobín1140 SGWaAP
0.615sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.615soviet5062 SGWaAP
0.616HSĽS7376 SGWaAP
0.617boľševická3900 SGWaAP
0.618Národný_front4691 SGWaAP
0.621ultranacionalistická551 SGWaAP
0.622dekabrista431 SGWaAP
0.625revolucionár13003 SGWaAP
0.627prozápadná2030 SGWaAP
0.627národnodemokratická414 SGWaAP
0.636pučista1154 SGWaAP
0.639samoderžavie611 SGWaAP
0.641Maďarský_socialistická1521 SGWaAP
0.642ultrapravicová1452 SGWaAP
0.642revizionista744 SGWaAP
0.643revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.644Ziuganov904 SGWaAP
0.644kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.645Republikánsky1980 SGWaAP
0.645komunista120716 SGWaAP