Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000esejista4706 SGWaAP
0.123prozaik19895 SGWaAP
0.214literárny_kritik6916 SGWaAP
0.260publicista37739 SGWaAP
0.265spisovateľ245744 SGWaAP
0.291básnik142179 SGWaAP
0.300dramatik24008 SGWaAP
0.346románopisec3151 SGWaAP
0.346literát11657 SGWaAP
0.388estetik1930 SGWaAP
0.403aforista696 SGWaAP
0.422satirik1888 SGWaAP
0.458univerzitný_profesor6416 SGWaAP
0.474filozof66898 SGWaAP
0.478muzikológ2140 SGWaAP
0.493teatrológ1286 SGWaAP
0.494teoretik21944 SGWaAP
0.495filológ2149 SGWaAP
0.496prozaička3091 SGWaAP
0.507bibliograf875 SGWaAP
0.512orientalista946 SGWaAP
0.513mysliteľ16980 SGWaAP
0.515kulturológ681 SGWaAP
0.517germanista688 SGWaAP