Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000epocha20271 SGWaAP
0.536éra92312 SGWaAP
0.546renesancia23847 SGWaAP
0.573dejinná6529 SGWaAP
0.582novovek7749 SGWaAP
0.583dejiny395698 SGWaAP
0.604osvietenstvo7952 SGWaAP
0.611civilizácia104854 SGWaAP
0.623kataklizma2091 SGWaAP
0.623epochálna571 SGWaAP
0.624paradigma13840 SGWaAP
0.627dejinný6632 SGWaAP
0.631avantgarda8447 SGWaAP
0.634predhistória570 SGWaAP
0.644dejinné2026 SGWaAP
0.655postmoderna6053 SGWaAP
0.660staroveká_civilizácia1308 SGWaAP
0.660postmoderná6303 SGWaAP
0.662Dejiny4638 SGWaAP
0.666dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.667antika11947 SGWaAP
0.667revolúcia158240 SGWaAP
0.667postmodernizmus1877 SGWaAP
0.668dialektika4899 SGWaAP