Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000epochálna571 SGWaAP
0.570epochálny777 SGWaAP
0.588dejinná6529 SGWaAP
0.623epocha20271 SGWaAP
0.636kataklizma2091 SGWaAP
0.636ďalekosiahla1919 SGWaAP
0.640apokalyptická2510 SGWaAP
0.645grandiózna1623 SGWaAP
0.650heroická1410 SGWaAP
0.664revolúcia158240 SGWaAP
0.669podivuhodná4028 SGWaAP
0.669prelomová8299 SGWaAP
0.671porevolučná1908 SGWaAP
0.674anticipovať1973 SGWaAP
0.674globalizačná784 SGWaAP
0.691dejinný6632 SGWaAP
0.691paradigmatická752 SGWaAP
0.695demokratizačná954 SGWaAP
0.695civilizačná6403 SGWaAP
0.696prevratná9898 SGWaAP
0.702dejinnosť473 SGWaAP