Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000epistemologický525 SGWaAP
0.289gnozeologický486 SGWaAP
0.355ontologický1966 SGWaAP
0.399hermeneutický449 SGWaAP
0.416epistemologická453 SGWaAP
0.422fenomenologický465 SGWaAP
0.433epistemológia1151 SGWaAP
0.438noetický500 SGWaAP
0.439gnozeológia462 SGWaAP
0.443paradigmatický692 SGWaAP
0.450metodologický5721 SGWaAP
0.451svetonázorový1242 SGWaAP
0.451objektivizmus476 SGWaAP
0.452explanácia585 SGWaAP
0.457metafyzický3257 SGWaAP
0.459racionalistický771 SGWaAP
0.467evolucionizmus659 SGWaAP
0.470hermeneutická446 SGWaAP
0.472hermeneutika1755 SGWaAP
0.473monizmus538 SGWaAP
0.474dialektický1881 SGWaAP
0.476pozitivistický563 SGWaAP
0.485axiologický571 SGWaAP