Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000epistemologická453 SGWaAP
0.342gnozeologická480 SGWaAP
0.367noetická490 SGWaAP
0.398ontologická2011 SGWaAP
0.416epistemologický525 SGWaAP
0.420hermeneutická446 SGWaAP
0.420diskurzívna839 SGWaAP
0.430axiologická542 SGWaAP
0.446fenomenologická852 SGWaAP
0.464explanácia585 SGWaAP
0.480Foucaultova511 SGWaAP
0.481semiotická747 SGWaAP
0.487epistemológia1151 SGWaAP
0.498apriórna1027 SGWaAP
0.500ontológia3082 SGWaAP
0.505metafyzická3950 SGWaAP
0.512antropologická2797 SGWaAP
0.517gnozeologický486 SGWaAP
0.526gnozeológia462 SGWaAP
0.532metodologická3939 SGWaAP
0.534dialektická2001 SGWaAP