Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000epidémia35751 SGWaAP
0.367epidémia_osýpky1120 SGWaAP
0.372cholera8524 SGWaAP
0.404nákaza45785 SGWaAP
0.417epidémia_cholera1258 SGWaAP
0.437epidemická611 SGWaAP
0.464osýpky14096 SGWaAP
0.466prasacia_chrípka9909 SGWaAP
0.470vtáčia_chrípka8341 SGWaAP
0.496infekčná_choroba13225 SGWaAP
0.496chrípková_epidémia3052 SGWaAP
0.511malária11418 SGWaAP
0.511dyzentéria1604 SGWaAP
0.512ebola6592 SGWaAP
0.513epidemický753 SGWaAP
0.520epidémia_ebola881 SGWaAP
0.530chrípková4843 SGWaAP
0.530epidemický_výskyt553 SGWaAP
0.539hladomor10272 SGWaAP
0.539chrípka96396 SGWaAP
0.541salmonelóza4560 SGWaAP