Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000epickosť554 SGWaAP
0.412dejovosť580 SGWaAP
0.412lyrickosť717 SGWaAP
0.447poetickosť1086 SGWaAP
0.449dramatickosť3856 SGWaAP
0.463patetickosť603 SGWaAP
0.468sugestívnosť675 SGWaAP
0.470civilnosť547 SGWaAP
0.471údernosť1512 SGWaAP
0.471napínavosť478 SGWaAP
0.471divadelnosť563 SGWaAP
0.482metaforickosť488 SGWaAP
0.492chytľavosť585 SGWaAP
0.492zábavnosť1950 SGWaAP
0.495dokumentárnosť526 SGWaAP
0.498statickosť729 SGWaAP
0.508melodramatická537 SGWaAP
0.512expresivita1995 SGWaAP