Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000eparchia6373 SGWaAP
0.265diecéza45229 SGWaAP
0.300gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.301arcidiecéza11179 SGWaAP
0.318exarchát1045 SGWaAP
0.327prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.379farnosť130250 SGWaAP
0.384eparchiálny_biskup1287 SGWaAP
0.406Mukačevská_eparchia770 SGWaAP
0.410gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.412eparcha1235 SGWaAP
0.416apoštolský_exarchát785 SGWaAP
0.419metropolita12433 SGWaAP
0.456arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.457pomocný_biskup12308 SGWaAP
0.461Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.463košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.464gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.467gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.468vikariát1379 SGWaAP
0.470exarcha932 SGWaAP