Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000eparchiálny637 SGWaAP
0.446košická_eparchia1196 SGWaAP
0.476Košický_eparchia848 SGWaAP
0.481gréckokatolícky_kňazský630 SGWaAP
0.484gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.501diecézny6378 SGWaAP
0.508eparchiálna828 SGWaAP
0.509Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.512arcibiskupský5204 SGWaAP
0.514prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.518košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.528gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.529VD_ECAV538 SGWaAP
0.529Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.530východný_dištrikt1458 SGWaAP
0.543apoštolský_exarchát785 SGWaAP
0.543farský23731 SGWaAP
0.546košický_eparcha1738 SGWaAP
0.549prešovské_biskupstvo675 SGWaAP
0.549bohoslovecký460 SGWaAP
0.554eparchiálny_biskup1287 SGWaAP