Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000eparchiálna828 SGWaAP
0.475košická_eparchia1196 SGWaAP
0.500gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.507Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.508eparchiálny637 SGWaAP
0.510košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.515Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.521prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.531diecézna4375 SGWaAP
0.537Košický_eparchia848 SGWaAP
0.542arcidiecézna523 SGWaAP
0.552gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.568gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.575exarchát1045 SGWaAP
0.576katedrálny_chrám4325 SGWaAP
0.577Katedrálny_chrám703 SGWaAP