Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000energická11320 SGWaAP
0.309temperamentná5856 SGWaAP
0.469sebavedomá10624 SGWaAP
0.472šarmantná7388 SGWaAP
0.493energický12896 SGWaAP
0.495sebaistá1723 SGWaAP
0.524rázna4477 SGWaAP
0.525zmyselná10457 SGWaAP
0.531chytľavá5604 SGWaAP
0.532oduševnená1318 SGWaAP
0.534zasnená1551 SGWaAP
0.535uhrančivá544 SGWaAP
0.536odvážna28885 SGWaAP
0.539charizmatická7627 SGWaAP
0.545podmanivá6434 SGWaAP
0.557nespútaná6509 SGWaAP
0.565zvodná10678 SGWaAP
0.568sympatická36344 SGWaAP
0.571elektrizujúca1210 SGWaAP
0.573nebojácna1882 SGWaAP
0.581extrovertná710 SGWaAP
0.582pozitívne_naladená1159 SGWaAP
0.589energické3536 SGWaAP
0.592impulzívna1832 SGWaAP
0.592nežná23411 SGWaAP