Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000empirizmus1104 SGWaAP
0.276racionalizmus3906 SGWaAP
0.338evolucionizmus659 SGWaAP
0.389pozitivizmus2987 SGWaAP
0.400objektivizmus476 SGWaAP
0.414agnosticizmus1002 SGWaAP
0.417pozitivistický563 SGWaAP
0.419racionalistický771 SGWaAP
0.422utilitarizmus1208 SGWaAP
0.428pozitivistická722 SGWaAP
0.435iracionalizmus471 SGWaAP
0.445deizmus428 SGWaAP
0.450racionalistická730 SGWaAP
0.452racionalista1259 SGWaAP
0.454teizmus1329 SGWaAP
0.457pozitivista564 SGWaAP
0.461determinizmus1926 SGWaAP
0.463Hegel6179 SGWaAP
0.468štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.473existencializmus2174 SGWaAP
0.475Descartes3645 SGWaAP
0.476platonizmus451 SGWaAP
0.476panteizmus873 SGWaAP
0.477monizmus538 SGWaAP