Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000empatické1597 SGWaAP
0.449empatia28412 SGWaAP
0.456empatický6747 SGWaAP
0.467chápavé895 SGWaAP
0.493láskyplné3415 SGWaAP
0.499empatická3250 SGWaAP
0.520vnímavé3480 SGWaAP
0.533načúvanie3939 SGWaAP
0.549empaticky1745 SGWaAP
0.567asertívne_správanie1156 SGWaAP
0.567asertívne846 SGWaAP
0.581súcitné1027 SGWaAP
0.588komunikatívne1209 SGWaAP
0.593emocionalita3657 SGWaAP
0.593láskavé10412 SGWaAP
0.595sebapoznávanie2825 SGWaAP
0.603emocionálne12452 SGWaAP
0.607emocionálne_prežívanie683 SGWaAP
0.609citové8926 SGWaAP
0.609medziľudské684 SGWaAP