Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emotívne6695 SGWaAP
0.403emotívne4617 SGWaAP
0.410emotívny12012 SGWaAP
0.436emotívna8836 SGWaAP
0.454emočne5146 SGWaAP
0.455emocionálne12881 SGWaAP
0.491sugestívne3269 SGWaAP
0.517dojímavo1735 SGWaAP
0.525expresívne2476 SGWaAP
0.559sentimentálne1441 SGWaAP
0.568strhujúco696 SGWaAP
0.570humorne3242 SGWaAP
0.573úsmevne2459 SGWaAP
0.578citovo12538 SGWaAP
0.593pateticky3397 SGWaAP
0.600úderne496 SGWaAP
0.605precítene1242 SGWaAP
0.607vypätá5871 SGWaAP
0.611poeticky4025 SGWaAP
0.612dojímavé4762 SGWaAP
0.617vtipne19485 SGWaAP
0.624ľudsky20001 SGWaAP
0.625dojemne1781 SGWaAP