Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emocionálnosť636 SGWaAP
0.351emotívnosť1339 SGWaAP
0.388citovosť1980 SGWaAP
0.391expresívnosť1606 SGWaAP
0.393emocionalita3657 SGWaAP
0.407expresivita1995 SGWaAP
0.426zážitkovosť784 SGWaAP
0.429lyrickosť717 SGWaAP
0.442metaforickosť488 SGWaAP
0.448civilnosť547 SGWaAP
0.466sugestívnosť675 SGWaAP
0.480zmyslovosť1015 SGWaAP
0.488subjektívnosť1374 SGWaAP
0.496poetickosť1086 SGWaAP
0.500dramatizmus662 SGWaAP
0.510dejovosť580 SGWaAP
0.519spontánnosť8514 SGWaAP
0.524dynamickosť2627 SGWaAP
0.528znakovosť441 SGWaAP
0.528fragmentárnosť616 SGWaAP
0.529výtvarnosť462 SGWaAP
0.534hovorovosť636 SGWaAP