Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emisár1781 SGWaAP
0.345vyslanec22433 SGWaAP
0.511poverenec1459 SGWaAP
0.538parlamentár637 SGWaAP
0.570pobočník5127 SGWaAP
0.600styčný_dôstojník1334 SGWaAP
0.605zmocnenec2265 SGWaAP
0.610konzul8987 SGWaAP
0.612chránenec3414 SGWaAP
0.612diplomat51067 SGWaAP
0.612vojenský_atašé638 SGWaAP
0.617sprisahanec3180 SGWaAP
0.623vyzvedač2317 SGWaAP
0.627ministerský15037 SGWaAP
0.628vyjednávač12271 SGWaAP
0.628veľvyslanec80646 SGWaAP
0.630miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.636vrchný_veliteľ3017 SGWaAP
0.640špión17590 SGWaAP
0.643spojenec81907 SGWaAP
0.650vodca146745 SGWaAP
0.651špeh2186 SGWaAP
0.651pohlavár3064 SGWaAP
0.653gubernátor3767 SGWaAP